Aliz

Üdvözlöm honlapomon!

A honlapom célja, hogy Ön tájékozódhasson ügyvédi tevékenységem főbb irányairól.

Amennyiben jogi problémájával kapcsolatban személyes találkozót szeretne, kérem, keressen fel irodámban:

Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 15:00,

Péntek: 08:00 - 11:30 óra között

(az időpontok tájékoztató jellegűek, célszerű időpontot egyeztetni),

vagy a fentiektől eltérő időpontban - bármely elérhetőségemen keresztül történő - előzetes időpont-egyeztetést követően.

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) kialakításánál figyelemmel vagyok az ügyértékre, a várható ügyvédi feladatok mennyiségére. A megbízási szerződés aláírása előtt tájékoztatást nyújtok az üggyel kapcsolatban várhatóan felmerülő egyéb költségekről, díjakról, illetékekről is.

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) rendszerint az elvégzendő ügyvédi feladat előtt, előre esedékes, de – megállapodás szerint – lehetőség van utólagos vagy részletekben történő fizetésre is.

Az adatkezelési szabályzat ide kattinva érhető el.

Szakterületek

Ügyvédi tevékenységem során a társasági és cégjog, valamint a büntetőjog mellett egyéb jogterületeken is vállalom ügyfeleim képviseletét.
(A felsorolás nem teljes körű!)

Büntetőjog

 • terhelt, sértett és tanú teljes körű jogi képviselete a nyomozó hatóságok és bíróságok előtt, valamint közvetítői eljárás során,
 • terhelt képviselete a büntetés-végrehajtása során.

Társadalmi szervezetek joga

 • egyesületek, alapítványok alapításával, működésével, megszűnésével kapcsolatos okiratok véleményezése, szerkesztése,
 • jogi képviselet ellátása a hatóságok előtt.

Öröklési jog

 • végrendeletek, öröklési szerződések készítése, jogi képviselet ellátása hagyatéki eljárásban, és az örökléssel kapcsolatos peres eljárások során.

Polgári jog

 • szerződések véleményezése, előkészítése, szerkesztése: megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, bérleti szerződés, használati, haszonbérleti szerződés, kölcsön és hitelszerződések, tartási és életjáradéki szerződések,
 • szerződések megszegéséből, vagy szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos peren kívüli egyezségek, illetve peres eljárások során jogi képviselet ellátása (ideértve vagyoni és nem vagyoni károkat).

Családjog

 • házassági vagyonjogi szerződések készítése, élettársak közötti vagyonjogi viszonyok rendezése,
 • jogi képviselet ellátása házassági bontóperben, házassági vagyonközösség megszüntetése iránti perben,
 • apasági perek, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek, tartásdíj iránti igény érvényesítése,
 • beadványok készítése és jogi képviselet ellátása a gyámhivatal, bíróságok és más hatóságok előtt.

Munkajog

 • munkaviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés,
 • munkaszerződések, illetve munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb dokumentumok, belső szabályzatok, kollektív szerződések véleményezése és készítése,
 • munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli és peres úton történő képviselete.

Ingatlan jog

 • ingatlanokkal kapcsolatos okiratszerkesztés: adásvételi, ajándékozási, csereszerződések, bérleti, haszonbérleti és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése, ingatlanra vonatkozó megállapodások okiratban történő rögzítése, társasház alapító okirat szerkesztése, módosítása, társasház szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása,
 • teljes körű tanácsadás a kapcsolódó adó és illetékfizetési kötelezettségekre vonatkozóan,
 • jogi képviselet ellátása a hitelintézetek előtt, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, tulajdoni lapok és térképkivonatok beszerzése,
 • jogi képviselet ellátása ingatlanokkal kapcsolatos peres, illetve egyéb eljárások során.

Társasági jog

 • Gazdasági társaságok életéhez kapcsolódó teljes körű jogi tevékenység:
 • alapítás, átalakulás (beolvadás-összeolvadás, szétválás), megszűnés (végelszámolás, felszámolás előkészítése), társasági szerződések módosítása, tőkeemelés, alaptőke leszállítása, üzletrész-átruházás, elektronikus cégeljárás keretében,
 • szervezeti és működési szabályzatok, belső ügyrendek kidolgozása,
 • jogi tanácsadás, szerződések, cégiratok, okiratok véleményezése, elkészítése, ellenjegyzése,
 • jogi képviselet ellátása üzleti tárgyalások során, valamint bírósági és más hatóságok előtti eljárásokban,
 • tartós megbízás esetén átalánydíj ellenében.

Egyéb

 • jogi képviselet ellátása gazdasági jogi perekben, közigazgatási eljárások során, sajtó-helyreigazítási, kártérítési ügyekben, birtokháborítási, szabálysértési eljárások során,
 • jogi képviselet ellátása fizetési meghagyásos eljárások és végrehajtási eljárások során,
 • jogi segítőként tanácsadás, okiratszerkesztés, pártfogó ügyvédi képviselet ellátása.

Munkatársak

Aliz

Fehérné dr. Bárdos Aliz

egyéni ügyvéd
+36 30 4385 485

Attila

Dr. Fehér Attila

alkalmazott ügyvéd
+36 30 226 0676

Kapcsolat

Információk

Cím7300 Komló,
Kossuth L. u. 97.

Telefon/fax +36 72 485 297

Mobil+36 30 438 5485

Emailfebalice@gmail.com

Bankszámlaszám HU98 10404302-50495156-53571004

Adószám 58621464-1-22